Veganské boty

Dohledat se bot, které by vyhovovaly člověku, který myslí na dobro zvířat, planety a nechce mít špinavé ruce od vykořisťování lidí se zdá, že není vždy úplně nejlehčí za dnešního stavu věcí. Ale některé společnosti splňují tato kritéria nebo se je alespoň snaží splnit.

Kompletní seznam najdete na vegan8.me/vegan-athletic-shoes/vegan-athletic-shoes-2014/.

Zde je stručný seznam s některými ze společností, které tyto snahy mají, a lze některé tyto boty sehnat v ČR.


Vegetarian Shoes

www.vegetarian-shoes.co.uk

– boty jsou výhradně veganské

– jsou do jejich produkce zahrnovány recyklované a přírodní materiály; jako jsou materiály vyráběné z konopí

–  vyrábí své produkty pouze v továrnách Evropské Unie. Má být tak zajištěno, že v těchto továrnách nejsou pracovní podmínky tzv. sweatshopů.

– boty se dají sehnat v ČR

Veja

www.veja-store.com

– má veganské boty v nabídce

– má politiku dost zaměřenou na ochranu přírody

–  vyrábí své produkty ve svých brazilských továrnách. Jak uvádí na svých stránkách, je zajištěno, že v těchto továrnách nejsou pracovní podmínky sweatshopů.

– boty se dají sehnat v ČR

Ethletic

www.ethletic.com

– boty jsou výhradně veganské

– jsou přátelští přírodě

– boty jsou certifikovány Fair Trade

– boty se dají sehnat v ČR

Eco Vegan Shoes

www.eco-vegan-shoes.com

– boty jsou výhradně veganské

– společnost je přátelská přírodě

– boty nejsou vyráběny ve sweatshopech

Keep

www.keepcompany.com

– boty jsou výhradně veganské

– má svou politiku zaměřenou na životní prostředí

– továrny, v nichž se boty vyrábí jsou v Číně, ale jsou prý sledovány organizacemi zaměřenými na etické pracovní podmínky

– boty se dají sehnat v ČR

Macbeth

www.macbeth.com/us/shop-2/vegan.html

– má kolekce bot, které jsou výhradně veganské

– zahrnuje do svých produktů recyklované a přírodní materiály

– boty by neměly být vyráběny ve sweatshopech, ale v továrnách, kde je zajištěna minimální mzda atd.

– boty se dají sehnat v ČR

Ahinsa shoes

www.ahinsashoes.cz

– boty jsou výhradně veganské

– společnost je přátelská přírodě

– boty nejsou vyráběny ve sweatshopech, jsou vyráběny ručně v českých podnicích

– boty se dají sehnat v ČR

Newton Running

www.newtonrunning.cz

– boty by měly být výhradně veganské

– měly by zahrnovat recyklované a přírodní materiály

– boty jsou pravděpodobně vyráběny i ve sweatshopech. Společnost prý pracuje na tom, aby se tak nedělo.

– boty se dají sehnat v ČR

* Ačkoliv mnohé společnosti uvádějí nebo se snaží být ekologicky přátelské, v dnešním průmyslovém světě je tohle třeba chápat s rezervou. Stejně tak to platí o pracovních podmínkách. Veškerá produkce závisí na dodávce zdrojů, o které nemůžeme mluvit, že je vždy přátelská přírodě, ani, že by vždy musela být přátelská k lidem, protože surové materiály jsou často těženy a zpracovávány někde, kde není takový dohled jako je blíže u konečného produktu.

Pokud je uvedeno, že boty nejsou vyráběny ve sweatshopu, a co je dohledatelné v politice mnoha těchto společností, znamená, že je zajištěno, aby dělníci dostávali minimální mzdu; to jest nedostávali 60 korun za 10-12 hodin práce, jak často viditelné v zemích třetího světa, také aby v továrnách nepracovaly děti apod. Nicméně pro lidi, kteří myslí antikapitalisticky a antiautoritářsky, si myslím, že i tohle není něco, co by pro ně bylo dostačující, protože i tak není zajištěno, že za dnešního všudypřítomného ekonomického vykořisťování je to vždy v pořádku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s